Makita Uefa ligi

Adlaşmış sıfat nedir


Bu cümlelerde geçen “ yarışmacı, yakacak” sözcükleri gerektiğinde sıfat olabildiği halde ( yarışmacı öğrenciler, yakacak odun) bu cüm­ lelerde ad olarak kullanılmıştır; ama adlaşmış sıfat değildir. sıfat tamlamaları içerisindeki pek çok değişik çeşit üzerinden bunu gerçekleştirmek mümkündür. bu sözcüklere ise adlaşmış sıfat denmektedir. ' ' bu cümlede ise yaralı kelimesi çekim eki almış ve özne görevinde kullanılmıştır.

adlaşmış sıfatların özellikleri nelerdir? adlaşmış sıfat nedir bazen kişinin tam olarak bilinmediği ya da niteliğinin vurgulanmak istendiği durumlarda isim söylenmeyip sıfat, ismin yerine geçirilebilir. ' ' yaralının çığlıkları hala kulağımda. 04 | adlaşmış sıfat nedir adlaşmış sıfat bazen kişinin tam olarak bilinmediği ya da niteliğinin vurgulanmak istendiği durumlarda isim söylenmeyip sıfat, ismin yerine geçirilebilir. 1- adlaşmış sıfatların birçoğu çekim eki alır. örnek: ' ' yaralı adamın çığlıkları hala kulağımda. ” cümlesinde niteleme sıfatı olan “ korkak” sözcüğü,. adlaşmış sıfat nedir?

' ' bu cümlede yaralı sözcüğü, adam kelimesini nitelediği için sıfattır. adlaşmış sıfattan sonra bir ad geldiğinde anlam kanşıklığı ortaya çıkıyorsa bu adlaşmış sıfattan sonra virgül (, ) getirilir. bu tür sözcüklere adlaşmış sıfat denir. adlaşmış sıfat isim belirtilmeden ismin yerine geçerek aynı anlamı verir. adlaşmış sıfatlar niteleme sıfatlarıyla gerçekleşir. niteleme sıfatları çekim eki aldıklarında ya da almadıkları zaman niteledikleri ismin yerine geçerek onun yerini alırlar. adlaşmış sıfatlar niteleme sıfatlarıyla yapılır. adlaşmış sıfat lar ise cümlede belirtilen kişinin bazen tam olarak bilinmediği yada niteliğin vurgulanmak istendiği durumlarda kullanılır.

“ korkak insanların kendine güveni yoktur.


Contact: +35 (0)3468 718548 Email: [email protected]
Palmolive duş jeli