Anlamlısı bilgin Kürt kelimesinin anlamı

Gss gelir testi


Bu testin amacı, hane halkında kişi başına düşen gelirin tespiti olduğu için; aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları dikkate alınır. lakin size gss prim borcu çıktıysa bu borcunuza itiraz etmek için mutlaka gelir testi yaptırmalısınız. hane halkı kişi başına düşen aylık net geliriniz, asgari ücretin üçte birinden azsa gelir testinde bu durumu kanıtlayabilir, g0 sınıfına dahil olabilir, sigorta primlerinizin devlet tarafından ödenmesini sağlayabilirsiniz. gelir testi, sgk tarafından geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlanan, sosyal devlet anlayışının bir ürünüdür. 6824 sayılı torba yasadan önce gelir testi yaptırmak bu kapsamdaki vatandaşlarımız için mutlak zorunluluk idi, primi devlet tarafından karşılanan grup ile birlikte 4 seviye vardı ve vatandaşlarımızın bu 4 seviyeden hangisi içerisinde olduğunun mutlak tespiti gerekiyordu, torba yasa sonrası mutlak zorunluluk kalkmaktadır. gelir testi aracılığıyla herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ya da sgk çalışanı bir kişinin bakmakla yükümlüğü olmadığı kişilerin gss kapsamında ödemeleri gereken prim tutarı belirlenir. gelir miktarı da hane içerisinde yaşayan kişi sayısına bölünerek hanedeki kişi başına düşen gelir tespit edilir. gelir testi için başvuru süresi 30 kasım tarihinde sona eriyor.

genel sağlık sigortasına başvurarak, sigorta kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin yaptırabileceği gss gelir testi, kişinin aylık net gelirini hesaplamaya yani tespit etmeye yönelik birtakım sorulardan oluşuyor. gelir testi ile kişinin tüm gelirleri hesaba katılıp, hangi gss sınıfında olduğu belirleniyor. 65 yaş aylığı alıyorum. gss gelir testi için son 15 gün! test, aşağıdaki tespitlerin toplanmasıyla sonuca bağlanır. 7326 sayılı borç yapılandırma yasası, genel sağlık sigortası ( gss) prim borcu olanlara gss gelir testi biri “ gelir testine başvurarak borcu sıfırlama”, diğeri “ gss prim borcunu faizsiz olarak ödeme” olmak üzere iki fırsat sunuyor.


Contact: +26 (0)8544 664659 Email: [email protected]
Enflasyon oranı 2021 kasım