Namazı yatsı zonguldak Telefon konuşma cezası

Drama köprüsü hikayesi


Drama köprüsünü yöre zenginlerinden aldiığı paralarla yaptırdığı söylenir. debreli hasan gençliğinden beri adaletsizliğe karşı çıkan, yiğit bir kişidir. drama köprüsü, doğu makedonyalı debreli hasan’ ın öyküsüdür. eşkıya denilmekle birlikte, zenginden alıp, fakire veren tarafı, halk arasında debreli hasan’ ı ayrı bir yere koyar. karıştığı bazı olaylardan ötürü meskeni dağlardır. drama köprüsü ( debreli hasan) türküsünün hikayesi / hatice türkmen yurtseven debreli hasan, selanik vilayeti kayılar kazası debre köyünden olup uzun askerlik yılları içerisinde haksızlığa dayanamayarak kendisine hakaret eden komutanını vurur ve dağlara kaçar eşkiya olur. drama köprüsünü, o devrin haksızlıkla para kazanan halkı ezen zenginlerinden aldığı haraçla yaptırmıştır. hatta anlatılana göre manastır' dan izmir' e iş yapmaya gidecek bir yahudi drama köprüsü hikayesi tüccara " debreli' den. debreli namıyla mübadele öncesi dönemde drama- serez- sarışaban bölgelerinde faaliyet göstermiş bir halk kahramanı eşkıyadır.

hakkında pek çok hikaye anlatılan debreli hasan' a rumeli' nin çakırcalısı denir. debreli hasan´ ın yaşadığı, dönem kesinlikle bilinmemekle beraber çakırcalı efe ile çağdaş olduğu görüşleri, hatta atıştıklarına dair hikayeler onunyılları arasında makedonya dağlarında egemen olduğunu göstermektedir. bu türküde anlatılan debreli hasan çakırcalı mehmet efe ile aynı dönemde yaşamış bir eşkiyadır. drama köprüsü türküsünün hikâyesi ve sözleri debreli hasan, selanik vilayetine bağlı drama' da yetişmiş.

debreli hasan' ın yaşadığı, dönem kesinlikle bilinmemekle beraber çakırcalı efe ile çağdaş olduğu görüşleri, hatta atıştıklarına dair hikayeler onunyılları arasında makedonya dağlarında egemen olduğunu göstermektedir. drama köprüsünü, o devrin haksızlıkla para kazanan halkı ezen zenginlerinden aldığı haraçla yaptırmıştır.


Contact: +20 (0)1077 947859 Email: [email protected]
Nike zoom